Το Bell Square είναι ένα speciality cafe σε νεανική – business γειτονιά της Αθήνας. Βρίσκεται σε μία πλατεία κεντρική (square) μπροστά ακριβώς από ένα καμπαναριό εκκλησίας. Έτσι βγήκε το όνομα του cafe, και μας ζητήθηκε κάτι τόσο απλό για σήμα… μιά καμπάνα σε τετράγωνο.

Βell Square is a speciality coffee shop in a hip district of Athens. It is located right next to the bell tower of the church in the local square. This is how the coffee shop was named, and the idea for the logo followed in simplicity…a bell in a square.

Το μαύρο χρώμα εκτυπώνεται πάνω σε γήινα υλικά και φυσικά χρώματα, που δένει και με την διακόσμηση και αισθήτικη του μαγαζιού.

Black ink printed on natural materials and colours ties in with the interior of the store.

Σχεδιάστηκαν εικονίδια στο στυλ του λογοτύπου, και χρησιμοποιούνται σε όλα τα μενού και έντυπα.

Custom illustration set was designed to match with the lines and style of the logo, and is used in all menus and brochures.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.