ΑΞΙΑ ΙΕΚ.  Ένα καινούριο όνομα στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητες ΙΕΚ και ΚΕΚ.
Το λογότυπο βασίστηκε στο γράμμα “Α”, η αρχή, ο καλύτερος βαθμός. Οι μεγενθύσεις του σήματος με τις τεράστιες καμπύλες που προκύπτουν απο αυτές, μας δίνουν υλικό για της εφαρμογές, φτιάχνοντας το στυλ της εταιρικής ταυτότητας.

Αxia is a higher education institute specialising in 28 different fields. The logo is based on the letter “A”, the first letter, the best grade or quality. When magnified, the curves and lines of the logo, provide the basis of all the branding.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.